SATURNALIA

16 January - 13 February
Saturnalia helbild PNG

Saturnalia är eufori, glädje och framtidstro.

På Galleri Sebastian Schildt+ ställer vi till med fest och dukar upp ett överdåd av fantastiska föremål. Vi firar ljusets återkomst, livet självt ochkonsthantverkets självklara plats i vår samtid och framtid.

Begreppet Saturnalia har sitt ursprung i det antika Rom där man under en vintermånad hyllade åkerbrukets gud Saturnus. Man firade för att påskynda naturens uppvaknande och för att ära det spirande vårljuset. Med Saturnalia tackar vi för fem händelserika år på Nybrogatan 25.

Välkomna på vernissage lördag 16 januari kl 11-16.

Gästspel: Stina Wirsén

Kanna Sebastian kopia